Reference

7

Z úcty k našim klientům a ve filosofii, že hlavní a jedinou hvězdou celé hry jsou oni, zmíníme naše reference pouze v krátkosti a bez hlubšího popisu. Ten by jim mohl uzmout trochu jejich výjimečné aury a my jsme tu od toho, abychom zařídili opak. Je nám ctí spolupracovat!

Salibandy Club

Pomohli jsme Salibandymu prodat na 4 kontinenty během jednoho měsíce.

R

více než dvojnásobná míra zapojení follovers na sociálních sítítch než je standart díky nastavení komunikační strategie

R

expanze do zahraničí

R

rekonstrukce webů celého holdingu

JB Partners

Byli jsme u vzniku prvního fondu realitního dealingu v ČR.

R

propojení fondu se zahraničními investory

R

kompletní branding společnosti

R

tvorba webu a klientského portálu

Trylak Group

Firma přerostla svou značku – a my jsme pak značku posunuli na úroveň, kterou si zasloužila.

R

marketingový a obchodní propoj na Skandinávský poloostrov

R

kompletní tvorba brand identity a její marketingové strategie

R

tvorba fotografických a videomateriálů pro profesionální prezentaci firmy

Dum-dilna

Po našem zásahu ve výkonnostním marketingu se meziročně zdvojnásobily příjmy.

R

komplexní nastavení výkonnostních kampaní

R

určení funkčního marketingového mixu na základě zisku klíčových dat

R

marketingový audit přínosu jednotlivých nástrojů

R

meziroční nárůst tržeb v sezoně o 230%